co-logo 3

CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ HIỆN DIỆN CỦA QUÝ ĐỒNG NGHIỆP ĐÃ GÓP PHẦN LÀM NÊN SỰ THÀNH CÔNG

HỘI NGHỊ SIÊU ÂM TIM BẨM SINH

GS. NORMAN H. SILVERMAN 2018

Ngày 16 đến 18/04/2018

Tại: Bệnh viện Tim Tâm Đức
Số 04 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ

back to top